Prohlášení o nakládání s osobními údaji

Prohlašuji, že jsem byl(a) poučen o zásadách zpracovávání osobních a zvláštních osobních údajůpři činnosti Hnutí Brontosaurus a jeho organizačních jednotek. Dále prohlašuji, že jsem se seznámil(a) sOrganizačním pokynem (dále OP) HB č. 5.2 „Nakládání s osobními údaji a Brontosauří informační sytém“.

Zavazuji se jako pověřená osoba pro zpracování osobních, popř. zvláštních osobních údajů řídit se tímto OP, dalšími související vnitřními předpisy HB a ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona na ochranu osobních údajů.

Zejména se zavazuji:

Zpět na přihlášení